Hovedbiblioteket: afdelinger og medarbejdere

Ledelse
Administration og IT
Værtskab og service
Information og digital betjening
Kultur og formidling
Børn og unge
Skole og uddannelse
Materialer og flow
Organisation og projekter
Kommunikation og marketing
Skema og booking
Teknisk service