Gebyrer og erstatninger

Afleverer du for sent, skal du betale gebyr efter de gældende regler

Gebyrer

Afleverer du for sent, skal du betale gebyr efter de gældende regler. Er afleveringsfristen overskredet med mere end 30 dage, så modtager du en regning på både gebyr og erstatning af materiale.
Erstatningskravet bortfalder, hvis du afleverer materialet. Du skal dog stadig betale gebyr.  

Gebyrtakster for overskridelse af lånetiden

  1-7 dage 8-14 dage 15-30 dage 31 dage og derover
Børn og unge under 18 år 10 kr. 30 kr. 55 kr. 120 kr.
Unge og voksne fra 18 år 20 kr. 60 kr. 120 kr. 230 kr.

 

Du kan betale gebyrer og erstatninger online på "Mit Betalingsoverblik".

Du kan også betale dine gebyrer via Bibliotekets app. Læs mere her

Vær opmærksom på, at regningen sendes til den økonomisk ansvarlige for brugere, der er under 18 år.

 

Sådan undgår du at aflevere for sent
Hvis biblioteket har dit korrekte telefonnummer og din mailadresse, sender vi beskeder med påmindelse om aflevering af materialer. Hvis du afleverer for sent, skal du altid betale et gebyr – også selvom du ikke modtager en påmindelse eller hjemkaldelse.

Det er en god idé at gemme både din udlåns- og afleveringskvittering. På udlånskvitteringen kan du se afleveringsfristen. Afleveringskvitteringen er dit bevis på, at du har afleveret materialet. Du har mulighed for at sende både udlåns- og afleveringskvitteringen til din mail. Dette kan du gøre, når du benytter selvbetjeningsautomaterne.

I mange tilfælde er det også muligt at forny sine lån via hjemmesiden eller biblioteksappen, hvis man har svært ved at få afleveret til tiden.

 

Informationsbeskeder fra Randers Bibliotek

Beskedform Sådan får du besked Hvornår får du besked
Reserveringsmeddelelse SMS eller mail Når materialet er klar til dig
Påmindelse SMS eller mail 3 dage før afleveringsfristen
Hjemkaldelse SMS, mail eller brev (Breve sendes kun til dem, der ikke har SMS eller mail) 1 dag efter afleveringsfristen er overskredet
Regning E-Boks eller brev (Breve sendes kun til dem, der er fritaget for e-Boks)

Er man under 18 år, sendes regning til den økonomisk ansvarlige

Gebyrer oprettes ved aflevering, hvis fristen er overskredet

Erstatning 30 dage efter afleveringsfristen er overskredet samt gebyr

 

Vær opmærksom på at hvis du er under 18 år, så sendes regningen til den der er tilknyttet som økonomisk ansvarlig.

 

For sen aflevering
Bibliotekets udlånsmaterialer har forskellige udlånsperioder; henholdsvis 3, 7, 14 eller 28 dage. Hvis dine materialer har forskellige afleveringsfrister, fremgår det af din udlånskvittering. 

Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængig af antallet af lånte materialer.

Eksempel: Hvis du har lånt 20 bøger med samme afleveringsfrist (f.eks. 28 dage) og afleverer alle 20 bøger fem dage for sent. Så får du én regning på 20 kr. i alt. Men hvis du afleverer fem af bøgerne fire dage for sent og resten af bøgerne ti dage for sent, så udløser det to gebyrer; hhv. et på 20 kr. og et på 60 kr. – det vil sige 80 kr. i alt. Altså er det smart at aflevere alle materialer samtidig, når du afleverer for sent.

Dine lån vil udløse flere gebyrer ved for sen aflevering, hvis:

  • Dine lån har forskellige afleveringsfrister
  • Dine materialer ikke er lånt samtidig
  • Du afleverer materialer med samme udlånsdato og afleveringsfrist på forskellige datoer

Erstatningskravet bortfalder, hvis du afleverer materialet. Du skal dog stadig betale eventuelle gebyrer. 

 

Erstatninger for beskadiget eller bortkommet materiale

Hvis du beskadiger eller forlægger dit lånte materiale, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris inklusiv moms. Hvis den faktiske indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket standardtakster.

Det er en god idé at give besked til biblioteket, så snart du opdager, at dit materiale er beskadiget eller bortkommet. Så undgår du at modtage gebyr for eventuel forsinket aflevering ud over erstatningssummen.

Hvis du finder et materiale, som du har erstattet, refunderer vi erstatningsbeløbet inden for 6 måneder fra betalingsdato. Du skal aflevere materialet og din betalingskvittering til personalet for at få beløbet refunderet. Refundering vil ske til NemKonto.

 

Inddrivelse af ubetalt gæld

Du har ikke mulighed for at lave afdragsordninger med Randers Bibliotek. Du skal i stedet for kontakte Randers Kommunes Betalingskontor på tlf.: 8915 1188 eller via mail betalingskontoret@randers.dk. Evt. link til hjemmeside https://www.randers.dk/borger/personligt/betaling-gaeld-og-skat/betaling-og-gaeld/saadan-kan-du-betale/

Hvis du ikke betaler dit skyldige beløb indenfor tidsfristen på 30 dage, vil det medføre yderligere gebyrer for dig i henhold til dansk lovgivning. Randers Kommunes Betalingskontor håndterer opkrævning, herunder udsendelse af regninger, rykkere samt eventuelt inddrivelse ved gældsstyrelsen.

Du skal enten betale gælden på "Mit betalingsoverblik" eller ved at logge på www.borger.dk med dit MitID.