Gebyrer og erstatninger

Afleverer du for sent, skal du betale gebyr efter de gældende regler

Gebyr

Hvis du ikke afleverer eller fornyer til tiden, pålægges du gebyr. Du skal betale gebyret indenfor 30 dage.

Du skal altid betale dit gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke modtager en påmindelse eller hjemkaldelse.

Husk at gemme både din udlåns- og afleveringskvittering. På udlånskvitteringen kan du se afleveringsfristen. Afleveringskvitteringen er dit bevis på, at du har afleveret materialet. Du har mulighed for at sende både udlåns- og afleveringskvitteringen til din mail. Dette kan du gøre, når du benytter selvbetjeningsautomaterne.

Forny eller aflever dine lån inden afleveringsfristen udløber, så undgår du gebyrer.

Gebyrtakster for overskridelse af lånetiden

  1-7 dage 8-14 dage 15-30 dage 31 dage og derover
Børn og unge under 18 år 10 kr. 30 kr. 55 kr. 120 kr.
Unge og voksne fra 18 år 20 kr. 60 kr. 120 kr. 230 kr.

 

Du kan betale gebyrer og erstatninger online på "Mit Betalingsoverblik".

Du kan også betale dine gebyrer i "Mit Betalinsgoverblik" via Bibliotekets app. Læs mere her

For sen aflevering

Bibliotekets udlånsmaterialer har forskellige udlånsperioder, henholdsvis 3, 7, 14 eller 28 dage. Når du låner flere materialer på biblioteket, kan de således have forskellige afleveringsfrister,  hvilket vil fremgå af din udlånskvittering. 

Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængig af antallet af lånte materialer. Dine lån vil udløse flere gebyrer ved for sen aflevering, hvis:

  • Dine lån har forskellige afleveringsfrister
  • Dine materialer ikke er lånt samtidig
  • Du afleverer materialer med samme udlånsdato og afleveringsfrist på forskellige datoer

Hvis du ikke afleverer materialet inden for afleveringsfristen, betragter vi materialet som bortkommet og sender en saldoopgørelse  med gebyr og erstatningskrav til din e-Boks. Erstatningskravet bortfalder, hvis du afleverer materialet. Du skal stadig betale eventuelle gebyrer.  

Erstatninger
Hvis du beskadiger materialet eller dit lånte materiale bortkommer, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris inklusiv moms. Hvis den faktiske indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket standardtakster.

Hvis du finder et materiale, som du har erstattet, refunderer vi erstatningsbeløbet inden for 6 måneder fra betalingsdato. Du skal aflevere materialet til personalet, samtidig med at du viser din betalingskvittering. 

Informationsbeskeder fra Randers Bibliotek

Beskedform Sådan får du besked Hvornår får du besked
Reserveringsmeddelelse SMS eller mail Når materialet er klar til dig
Påmindelse SMS eller mail 3 dage før afleveringsfristen
Hjemkaldelse SMS, mail eller brev (Breve sendes kun til dem der ikke har SMS eller mail) 1 dag efter afleveringsfristen er overskredet
Regning E-Boks eller brev (Breve sendes kun til dem der er fritaget for e-Boks)

Er du under 18 år, sendes regning til den økonomisk ansvarlige

Gebyrer oprettes ved aflevering, hvis fristen er overskredet

Erstatning 30 dage efter afleveringsfristen er overskredet

Vær opmærksom på at hvis du er under 18 år, så sendes regningen til den der er tilknyttet som økonomisk ansvarlig.

Inddrivelse af ubetalt gæld

Du har ikke mulighed for at lave afdragsordninger med Randers Bibliotek. 

Hvis du ikke betaler dit skyldige beløb til Randers Bibliotek indenfor tidsfristen på 30 dage, vil medføre yderligere gebyrer for dig i henhold til dansk lovgivning. 

Du skal enten betale gælden på "Mit betalingsoverblik" eller ved at logge på www.borger.dk med dit NemID.