Positiviteten er det vigtigste

04.10.22
CSR-på Randers Bibliotek. Man kan tydeligt høre Sonjas trin på gangen. Der er en særlig lyd, når sålerne rammer gulvet. Sonja er en kvinde, der bevæger sig i et dynamisk tempo. Man fornemmer tydeligt, hun er groundet, samtidig med at hun vil fremad.

CSR (Corporate Social Responsibility)
...handler om virksomheders og organisationers samfundsansvar. Randers Kommunes CSR-certificering anerkender Randers Bibliotek som en organisation, der gør en særlig indsats for at sikre et mere rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked, hvor alle får mulighed for at bidrage efter evne. Det sker fx ved, at vi stiller særlige beskæftigelsesmuligheder til rådighed for sårbare eller ledige med skånehensyn. 


Sonja Overgaard Vestergård kom til Randers Bibliotek i 2015 efter at have tilbragt 29 år som leder af bogafdelingen i Lorentz Nielsens Bog&Ide i Hadsund.

Sonjas øjne lyser op, når hun fortæller om den opskrift, hun med sin lange arbejdserfaring ved virker, når hun som mentor tager imod nye kolleger, der bliver ansat i et CSR-job (f.eks. jobtræning, jobprøvning o.lign., red.) på Randers Bibliotek:

”Jeg har altid været nysgerrig på mennesker, og jeg ved fra mine år som boghandler, at et godt møde mellem mennesker først og fremmest handler om én ting: positivitet. Det er noget af det vigtigste”, understreger Sonja og sætter sig langt frem på stolen.

Bruger sig selv
Sonja deltager dette efterår på Randers Kommunes mentorkursus. På kommunens mentorkursus lærer man blandt andet, hvordan man arbejder struktureret med modtagelse af borgere i CSR-jobs. Udover det hun lærer på kurset, bruger Sonja også sig selv meget i sit virke som mentor, for en væsentlig del af mentorarbejdet handler om, hvem man selv er. Sonja forklarer, at man både på kurset og i sin mentorpraksis gang på gang er nødt til at reflektere over, hvem man er, og hvordan man forholder sig til sine omgivelser og sine medmennesker. Hvis man skal lykkes, så kræver det både, at man vil det og har modet til det.

Mod og vilje er dog ikke fremmedord for Sonja. Hun er et energisk menneske. Hvis man spørger kollegerne på Randers Bibliotek, vil ord som engagement med garanti gå igen, når de skal beskrive Sonja som menneske og kollega. Sonja tilstår med et eftertænksomt smil: ”Jeg kan bare godt lide at have lidt medbestemmelse, men jeg ved også noget om mig selv” - Sonja kigger op, og man mærker tydeligt nærværet og energien, der bobler i hende - ”jeg gør ikke noget halvt!”.

Det nyder de mange samarbejdspartnere, som Sonja møder i sit arbejde som tovholder i filialen Dronningborg Bibliotek særdeles godt af. Sonja tilbringer en stor del af sin arbejdstid i den østlige bydel. Her samler hun en bred vifte af lokale kræfter om biblioteket. Hun nyder at sætte sit aftryk og skabe gode rammer for, at mennesker mødes og nye fællesskaber opstår. ”Biblioteket er for alle, og det er vigtigt, at biblioteket tager et ansvar. I en filial som Dronningborg er der mulighed for at tage ansvar for sit lokalområde”, lyder det fra Sonja. Hendes år på Randers Bibliotek har efterhånden også sat deres præg på dialekten.

Gensidig udvikling gennem tryghed
Sonja elsker at give til andre, men man kan også mærke på hende, at hun selv får noget ud af at være mentor. Når man er mentor, udvikler man sig som menneske. Når biblioteket tager imod borgere i CSR-jobs, så udvikler biblioteket sig som institution og bliver klogere på, hvordan verden udenfor murene ser ud.

Forudsætningen for at udvikling finder sted er tryghed. For Sonja er nøglen til at skabe tryghed, at der er nogle klare rammer. ”Det gælder for alle mennesker”, konstaterer hun. Derfor starter hun altid et CSR-forløb med en klar forventningsafstemning: Hvad kan den nye kollega forvente, hvilke opgaver venter, hvordan er mulighederne på Randers Bibliotek? Sonja fortæller, at hun ofte kan se, at der ligger et potentiale gemt i den nye kollega, som vedkommende måske ikke selv har fået øje på, men som måske kan blive forløst gennem ansættelsen. Det er imidlertid en balancegang: ”Man skal ikke blæse personen omkuld, men omvendt giver det bare så meget mening, når det lykkes!”

Fokus på det der virker
Nøglen til at lykkes er at matche mennesket med de rigtige opgaver og huske at anerkende og påskønne indsatsen, for det er nogle vigtige opgaver, som bliver løst. Mange af de opgaver, som indgår i CSR-ansættelsen er af praktisk karakter. ”Det er faktisk nogle af de vigtigste opgaver på hele biblioteket”, fremhæver Sonja, ”for de sikrer, at biblioteket ser godt ud, når borgerne kommer på besøg”.

For en person der ikke har haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode på grund af fx en sygemelding, kan det dog godt være lidt af en mundfuld at starte på Randers Bibliotek. Sonja ved heldigvis, at vejen til et godt CSR-forløb, selv med lidt bump og huller undervejs, handler om noget ganske enkelt: ”Vi skal rette opmærksomheden mod det, der virker.”

Hun vender tilbage til sit udgangspunkt: ”Alle har jo brug for positivitet”.

Tags