En skillevej i livet

19.10.22
Jes på 50 år har arbejdet mere end halvdelen af sit liv som maler. I februar 2018 blev han ramt af en diskusprolaps, og i januar påbegyndte han en udredning for ADHD, som han for øjeblikket er ved at indkøre sin medicinske behandling for. Jes er med andre ord ved en skillevej i sit liv.
CSR (Corporate Social Responsibility)
...handler om virksomheders og organisationers samfundsansvar. Randers Kommunes CSR-certificering anerkender Randers Bibliotek som en organisation, der gør en særlig indsats for at sikre et mere rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked, hvor alle får mulighed for at bidrage efter evne. Det sker fx ved, at vi stiller særlige beskæftigelsesmuligheder til rådighed for sårbare eller ledige med skånehensyn.


Siden februar har han været i jobprøvning på Randers Bibliotek med det formål at vurdere hans arbejdsevne. Jes håber på, at jobprøvningen kan omsættes til et fleksjob en dag, så han igen kan få en normal tilværelse, for det han har været igennem, har ikke været nemt. Jes fortæller:

”Jeg var vant til bare at tage fat og gå i gang og at kaste mig ind i tingene med kroppen først. Pludselig sagde kroppen stop. Jeg fik en masse usikkerhed. Tingene flød ud, dagene flød sammen. Jeg vidste ikke, hvor jeg ville ende henne.”

Et godt match
På eget initiativ henvendte Jes sig til Randers Bibliotek med henblik på at komme i gang igen. ”Jeg har et langt arbejdsliv bag mig, så jeg ved, at jeg er pligtopfyldende, mødestabil og hurtig til at lære nye ting. Men jeg ved også, jeg er nødt til at opsøge tingene selv. Man får kun noget tilbage, hvis man selv giver noget”.

På Randers Bibliotek er der mange muligheder for at komme tættere på en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Biblioteket arbejder fokuseret og strategisk med at tilbyde borgere på kanten af arbejdsmarkedet nye beskæftigelsesmuligheder. Det udløste for nyligt Randers Kommunes CSR-certificering. Jes er en af flere medarbejdere i et CSR-job. CSR-ansættelsen skaber en ny vej til arbejdsmarkedet for borgeren, og borgeren udfører et værdifuldt stykke arbejde på biblioteket, som kommer bibliotekets brugere til stor gavn. På den måde kan parterne sammen gøre en stor forskel.

Allerede til det første møde var det tydeligt, at Jes og biblioteket var et godt match. Jes startede på tre timer om dagen to dage om ugen og han arbejder nu tre timer hver dag på Randers Bibliotek.

En god arbejdsplads
”Når jeg træder ind ad døren om morgenen, er det altid med et kæmpe smil. Det er fantastisk at være på en arbejdsplads, hvor man ikke bliver beskidt hver dag, hvor der er gode kolleger, hæve-sænke-borde og god kaffe”. Man kan være heldig at møde Jes ved kaffeautomaten på et tidspunkt mellem kl. 7.30 og 10.30. Jes drikker sin caffe latte med et ekstra espressoshot.

CSR-jobsene kaster læring af sig til både biblioteket og medarbejderen. Sammen med sin mentor Inge har Jes fundet recepten på en god arbejdsprøvning: ”Inge giver mig den tydelighed, struktur og ro, som jeg har brug for, og jeg oplever, at møder forståelse og at jeg kan være åben om, hvilke opgaver der passer godt til mig. Jeg tænker: Hvor kan jeg gå til hånde? Hvor er der brug for mig? Vi finder ud af, hvad der er realistisk og giver mening ud fra mine muligheder og bibliotekets ønsker og forventninger”.

Han gør en forskel
Der er ingen tvivl om, at CSR-ansættelsen er meningsfuld for både Jes og biblioteket. Jes påtager sig en vigtig rolle og et stort ansvar for den service, som biblioteket yder til brugerne. Det sker fx, når Jes håndterer borgernes reservationer. Det er at arbejde, der ikke kan undværes.

”Jeg synes, jeg gør en forskel. Jeg vil gerne give noget. Og samtidig får jeg så meget igen, som jeg kan være taknemmelig for. Det viser mig, at medmenneskelighed virker. Jeg har fået et håb på fremtiden. Det har været et mega løft!”, smiler Jes og løfter sin højre arm.

Tags