CSR-certificering til Randers Bibliotek

29.09.22
Randers Bibliotek har modtaget Randers Kommunes CSR-certificering. I den kommende tid sætter vi derfor - med en lille portrætrække - spotlys på, hvordan Randers Bibliotek arbejder med CSR i praksis. Det første portræt i rækken handler om Lene Graugaard-Jensen, der er chef for litteratur og læring og har det ledelsesmæssige ansvar for CSR på Randers Bibliotek.

CSR (Corporate Social Responsibility)
...handler om virksomheders og organisationers samfundsansvar. Randers Kommunes CSR-certificering anerkender Randers Bibliotek som en organisation, der gør en særlig indsats for at sikre et mere rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked, hvor alle får mulighed for at bidrage efter evne. Det sker fx ved, at vi stiller særlige beskæftigelsesmuligheder til rådighed for sårbare eller ledige med skånehensyn.


”Det er min benzin!”. Randers Biblioteks chef for litteratur og læring, Lene Graugaard-Jensen, svarer prompte på spørgsmålet om, hvad der er hendes personlige incitament for at bidrage til et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked. Det er Lene, der har det ledelsesmæssige ansvar, når Randers Bibliotek tager imod borgere, der søger et CSR-job på biblioteket. Dermed har Lene også en stor andel i bibliotekets nylige CSR-certificering.

Lene tager et fotografi op ad sin taske. På fotoet kan man se Lene sammen med tre søskende. Hun har det med, fordi hun var blevet bedt om at medbringe noget, der betyder noget for hende, på et internat, som hun netop er kommet hjem fra. ”Jeg er vokset op i en børneflok på fire. Selvom mine søskende indimellem var drønirriterende, gav min opvækst mig en tro på, at det meste i livet handler om relationer, og at det er bedst, når vi gør tingene sammen.” Som leder trækker Lene ofte på sine personlige erfaringer: ”For mig som leder er det vigtigt at skabe muligheden for at mennesker mødes. Fællesskab og ligeværd vejer tungt i mit personlige ledelsesgrundlag. CSR-arbejdet repræsenterer en konkret udmøntning af de værdier, fordi det handler om at alle kan og skal bidrage, og at alle er velkomne i fællesskabet”. En af Lenes ledelsesmæssige opgaver er at udpege og sparre med de mentorer, der tager imod nye kolleger i CSR-ansættelser. Det er en opgave, hun holder meget af: ”Jeg er stolt af, at mine medarbejdere påtager sig et så stort ansvar. Det er min oplevelse, at det beriger dem, men det beriger også hele organisationen, når mentorerne bringer deres erfaringer og viden i spil, så vi alle kan blive klogere på, hvad det vil sige at invitere mangfoldigheden indenfor”.  

Man kan tydeligt mærke på Lene, at der er noget grundlæggende på spil, når hun skal forklare, hvordan hun ser Randers Bibliotek arbejde med CSR:

”CSR-arbejdet er to-sidet”, forklarer Lene. ”På ydersiden kan vi fortælle historien om, at bibliotekets vision om at skabe fri og lige adgang for alle borgere også gennemsyrer bibliotekets egen organisation, og at vi med stolthed påtager os et samfundsansvar. På indersiden tilfører CSR-indsatsen nye kompetencer og lærer os alle, hvilken værdi et aktivt fællesskab, tillid, hjælpsomhed og tydelighed har for en arbejdsplads”.

Lene lægger vægten på de første to stavelser, når hun taler om det moderne folkebibliotek. ”Det er en forpligtelse for biblioteket at invitere samfundspaletten indenfor. Det er vigtigt, at vi er det, vi siger, vi er, og at vi sætter handling bag ordene. Det gælder, når vi tager imod kolleger i CSR-jobs, men også når vi sammensætter vores arrangementsprofil og vi tager del i Solsikkeprogrammet (en kampagne som synliggør usynlige handicap, red.).”

Selvom Randers Bibliotek for nyligt er blevet anerkendt med en CSR-certificering af Randers Kommune, er det vigtigt for Lene, at biblioteket ikke hviler på laurbærrene. Man skal tage ved lære af de erfaringer, man gør sig og blive ved med at tro på, at man kan gøre tingene bedre. Lene har mange ambitioner: ”Jeg synes, der er et potentiale i at blive mere brugerinddragende. Det kan eksempelvis være, at vi med vores fysiske indretning af biblioteksrummet viser borgerne, at vi vægter demensvenlighed og er et mangfoldigt mødested med plads til alle. Der behøver ikke være et modsætningsforhold mellem ro, hygge og det skøre, skæve og det, der måske larmer lidt.”

Det er tydeligt, at Lene har noget på hjerte og kan tale længe om, hvorfor mangfoldighedsbegrebet er betydningsfuldt, når hun deler sine ambitioner for Randers Biblioteks CSR-indsats. Men med et smil runder hun interviewet af med en henvisning til et af de populære tilbud i biblioteksrummet: ”Vi skal jo rumme det store puslespil”.

Tags