Reglement

Regler for benyttelse af Randers Bibliotek

Enhver er velkommen på bibliotekerne og i bogbussen i Randers Kommune, hvor alle gratis kan låne bøger, film, musik og mere til med hjem. Du er velkommen til at komme og læse avisen, bruge internettet, skrive opgave eller bruge biblioteket som mødested.

Oprettelse og låneret
Du skal oprettes som låner på Randers Bibliotek, inden du kan låne på biblioteket. Du bruger dit sundhedskort og din pinkode til at låne med, til at komme ind på de Åbne Biblioteker, til at logge ind på online tjenester. Du må låne med dit eget sundhedskort, men i særlige tilfælde kan du give en anden fuldmagt til at låne i dit navn. Du kan frit låne hvad du vil, biblioteket kan dog sætte begrænsninger på udlån af nogle ting. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for dig, hvis du ikke har et sundhedskort eller har fast adresse uden for Danmark.

Under 18 år
Børn og unge under 18 år kan oprettes som lånere. Det kræver at denne blanket udfyldes, underskrives og afleveres. Hvis I ikke ønsker, at barnet skal bruge sundhedskortet, kan vi udstede et lånerkort i stedet.

Lån
Lånetiden er normalt på 28 dage, men vær opmærksom på, at visse udlån har kortere lånetid. Du kan se afleveringsdatoen på din udlånskvittering, eller når du logger ind på randersbib.dk, i vores app "Biblioteket" eller på vores udlånsautomater. Her kan du også forlænge lånetiden.

Gebyrer
Afleverer du for sent, skal du betale et gebyr efter de gældende takster. Gebyrer skal betales inden for 14 dage. Læs om gebyrer her.

Mistet sundhedskort
Mister du dit sundhedskort, skal du straks meddele det til biblioteket, så vi kan spærre for udlån og forhindre misbrug.

Erstatning
Du er ansvarlig for det, der er lånt med dit eller dit barns sundhedskort. Hvis du har betalt erstatning for bortkommet materiale, kan du inden for seks måneder få pengene tilbage, hvis du afleverer materialet og anmoder om tilbagebetaling. Randers Bibliotek er ikke ansvarlig for skader, der opstår på dit eget udstyr i forbindelse med dine lån.

Hensyn til andre
Vi forventer, at alle viser hensyn til hinanden på biblioteket og følger anvisningerne fra personalet. Gør du ikke det, kan du i en periode blive udelukket fra biblioteket.

Åbne Biblioteker
Når du er oprettet som låner på Randers Bibliotek, har du adgang til de Åbne Biblioteker, hvor du lukker dig ind med sundhedskort og pinkode. Overholder du ikke reglerne og henstillinger fra personalet, kan din adgang blive inddraget. Hærværk bliver meldt til politiet. Tyverialarmen er aktiv uden for bibliotekets åbningstid, og derfor skal alle forlade biblioteket ved lukketid. Vinduer og yderdøre må ikke stå åbne i den ubemandede åbningstid. Der er videoovervågning på de Åbne Biblioteker, og vi behandler optagelserne efter gældende lovgivning.