Autismelæsekreds for pårørende

Læs bøger om autisme og mød andre i samme situation

Vi læser både romaner og faglitteratur. Vi mødes ca. en gang om måneden på mandage kl. 17-18. Vi aftaler datoen og hvad vi skal læse fra gang til gang. 

Biblioteket sørger for bøgerne, så du behøver ikke selv anskaffe dem. Du skal bare møde op. 

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du kontakte:
Dorthe Meyer Andreassen dma@randersbib.dk eller på telefon 87106832.

Arrangør: Landsforeningen for Autisme, Kreds Østjylland og Randers Bibliotek