Sprogstart

Sprogstart

12.01.24
Bibliotekernes Sprogspor vil med Sprogstart give børn gode muligheder for at forbedre deres sprogforståelse og sprogbrug gennem fælles litteraturoplevelser. Sprogstart er et sprogstimuleringsværktøj baseret på dialogisk læsning og tænkt sammen med den styrkede læreplan.

Sprogstart består af to seksugers forløb:
Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år.
Sprogstart 1-3 år er målrettet børn i dagpleje og vuggestue og Sprogstart 3-6 år henvender sig til børnehavebørn.

Hvert forløb består af 6 sprogstartsposer, som er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger. Forløbene afvikles i dagtilbuddet af dagplejere og pædagoger, men starter med et besøg af en bibliotekar, hvor pædagogerne introduceres for konceptet.

I hver sprogstartspose er der en billedbog og konkrete materialer som fx legetøj, fotos mm., samt et bredt udvalg af sproglege, som opfordrer til snak, leg og bevægelse i nær sammenhæng med billedbogen. Der er også en trin-for-trinmanual, der grundigt beskriver hvordan og hvornår fx billedbogssnak og sproglege kan inddrages.

Kort sagt giver Sprogstart vores børn mulighed for at høre, gøre, røre og se ord i mange forskellige sammenhænge.

Randers Børnebibliotek har 4 sprogstartskasser til de 0-3 årige og 4 sprogstartskasser til de 3-6 årige. Sprogstart materialerne er i institutionen i 10 uger. Forløbet kan afsluttes med et besøg på jeres lokale bibliotek eller et besøg af bogbussen.

For mere information og for at booke en sprogstartskasse kontakt Sanne Andersen sa@randersbib.dk