Anne Anthon Andersen: Antibiotika
  • Artikel

Antibiotika

Det var et tilfælde, der tilbage i 1928 bragte bakteriologen Alexander Fleming på sporet af opdagelsen af antibiotika. Antibiotika har reddet mange menneskeliv gennem tiden ved effektivt at slå bakterier ihjel. Men udviklingen i forbruget har været så massiv, at antibiotika paradoksalt nok er blevet en trussel mod sundheden for dyr, miljø og mennesker. Det hænger sammen med, at overforbrug af antibiotika til både dyr, især i svineproduktion, og mennesker, gør bakterierne modstandsdygtige over for medicinen. Derfor sætter myndighederne i Danmark nu ind for at nedbringe antibiotikaforbruget både blandt dyr og mennesker