• Artikel

Rygning

Tobaksrygning slår mange tusinde flere ihjel end der hvert år dør i trafikken. Lungekræft og blodpropper er bare nogle af de mange sygdomme, du kan få, hvis du ryger. Den kendsgerning har de senere år givet anledning til en række oplysningskampagner og politiske tiltag som skal forebygge rygning - ikke mindst blandt børn og unge. Antallet af rygere i Danmark har været faldende de sidste årtier, men er blandt unge nu begyndt at stige trods anti-rygningskampagnerne