• Artikel

Novelleanalyse

Skitsering af novellegenrens udvikling ved at beskrive nogle af de mest populære undergenrer samt en oversigt over, hvilke konkrete analyseværktøjer man kan gribe til, når man skal foretage en novelleanalyse