• Artikel

Familien under forandring

Danskernes familieliv er under kraftig udvikling. I de sidste årtier har familiernes levevilkår ændret sig markant, og kernefamilien med far, mor og børn taber terræn til fordel for andre samlivsformer