Andreas Bonne Sindberg, Thor Banke Hansen: USA - historie, samfund, religion
  • Bog

USA - historie, samfund, religion

Introduktion til USA's historie, samfund, politik, økonomi og religion med indfaldsvinkler til forståelse af amerikanske værdier, amerikansk kultur og USA's rolle i verden