• Bog

Videnskabsteori for humanistiske fag

Af Finn Collin (2017)
Præsentation af de centrale videnskabsteoretiske positioner og humanvidenskabelige skoler med fokus på deres betydning for praktisk videnskabeligt arbejde, samt redegørelse for den historiske baggrund for humanvidenskaberne og analyse af forholdet mellem humaniora og de øvrige videnskaber