Pauline Gibbons: Styrk sproget, styrk læringen : sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum
  • Bog

Styrk sproget, styrk læringen : sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum

Af Pauline Gibbons (2016)
Om hvordan man som lærer styrker læringen for alle elever i et sammensat og multikulturelt klasserum. Med en lang række øvelser, strategier, modeller til inspiration og konkrete bud på hvordan læreren kan gøre undervisningen sprogligt og fagligt udviklende for eleverne