Hans Henrik Bruun (f. 1943): Max Weber
  • Bog

Max Weber

Indføring i Max Webers (1864-1920) tanker om politik med udgangspunkt i hans krav om videnskabens værdifrihed og hans tanker om en principiel værdikonflikt