Maria Øksnes: Legens flertydighed : børns leg i en institutionaliseret barndom
  • Bog

Legens flertydighed : børns leg i en institutionaliseret barndom

Af Maria Øksnes (2012)
Begrebet leg tages under behandling på flere niveauer. Afdækker og problematiserer opfattelsen af, at leg primært er en vej til udvikling og læring. Desuden inddrages et historisk og filosofisk perspektiv i forhold til, at leg også kan have en mere karnevalistisk og flertydig karakter, hvor "urkræfter" som sensualitet, destruktivitet og grusomhed indgår