Karen-Marie Lillelund: Humor i ledelse
  • Bog

Humor i ledelse

Om hvordan ledelsen ved at inddrage humor kan opnå resultater gennem bedre arbejdsklima, større åbenhed, accept af forandringer og omstillingsevne. Med gennemgang af humorens historie og eksempler på humor i virksomhedsledelse, samt øvelser