• Bog

Pædagogisk filosofi : en grundbog

Af E. Vestergaard (2005)
Præsentation af de dele af filosofien, som har pædagogisk relevans. Tre filosofiske retninger, den analytiske, den idealistiske og den dialektiske behandles, og der gives eksempler på de pædagogiske konsekvenser, som kan drages af disse retninger