• Bog

Rovfugleguiden

Af Lars Gejl (2018)
Omhandler samtlige 40 ynglende rovfugle i Europa. Hver art inden for slægterne: gribbe, glenter, våger, høge, kærhøge, ørne og falke er beskrevet og illustreret mht. jizz (forekomst og udbredelse), fældning (dragter og racer)og forvekslingsmuligheder (træk og biologi) m.m.
Emneord rovfugle