Anne Klara Bom: Diskursanalytisk metode
  • Bog

Diskursanalytisk metode

Af Anne Klara Bom (2015)
Præsentation af diskursanalytiske og ikke-diskursanalytiske begreber, der kan anvendes i analyser af, hvordan mennesker agerer i, under, med og imod magtsystemer. Med to eksempler på brug af bogens analysemodel inden for samfundsvidenskab og humaniora: Sundhedsstyrelsens diskurs om "Det gode liv" og Eurovision Song Contest