Charlotte Gørtz Andersen, Ulla Runge Bertelsen: Sproglege : pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber
  • Bog

Sproglege : pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber

Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder, har svært ved at bruge sproget i sociale relationer. Problematikker og redskaber til at arbejde med og afhjælpe disse problemer.