Jens Jørgen Hansen (f. 1967-12-23): Dansk som undervisningsfag : perspektiver på didaktik og design
  • Bog

Dansk som undervisningsfag : perspektiver på didaktik og design

Om didaktisk design som begrundet valg af mål og organisering af undervisningens indhold og aktiviteter, med præsentation og gennemgang af fagteorien Danskvinduet, som beskriver danskfaget i fire fagdiskurser: identitets-, kommunikations-, basis- og kreativitetsdansk