• Bog

Resiliens : risiko og sund udvikling

Med udgangspunkt i international forskning på området redegøres for begrebet resiliens, som er en betegnelse for den særlige psykiske modstandskraft nogle børn udvikler på trods af vanskelige livsbetingelser