Peter Thielst: Det onde & Latterens lyst : to sider af mennesket, to idéhistoriske indføringer
  • Bog

Det onde & Latterens lyst : to sider af mennesket, to idéhistoriske indføringer

Af Peter Thielst (2001)
Det onde: Om det ondes væsen og oprindelse, om dets fortolkninger og fremtrædelsesformer samt undersøgelse af de træk ved den menneskelige kultur, biologi og psykologi, der synes at skabe eller stimulere det onde