• Bog

Menneske, samfund, natur : indføring i filosofi

Med baggrund i menneskesyn, samfundssyn og natursyn præsenteres filosofiens centrale områder. Inkluderer elementer af en historisk fremstilling samt portrætskitser af filosofiens centrale skikkelser
Emneord filosofi