Michala Schnoor: Narrativ organisationsudvikling : at forme fælles mening og handling
  • Bog
Af Michala Schnoor (2015)
Inspiration, metoder og værktøjer til at omforme problemmættede fortællinger til en narrativ praksis, der skaber læring og udvikling. Gennemgående temaer er magt, etik, og hvordan mening og handling formes og omformes i sprog og kommunikation
Michala Schnoor: Narrativ organisationsudvikling : at forme fælles mening og handling
  • Bog
Af Michala Schnoor (2009)
Inspiration, metoder og værktøjer til at omforme problemmættede fortællinger til en narrativ praksis, der skaber læring og udvikling. Gennemgående temaer er magt, etik, og hvordan mening og handling formes og omformes i sprog og kommunikation