Biblioteket fremmer trivsel

Et besøg på biblioteket kan være vejen til mere trivsel. Men hvorfor er det sådan? Og hvordan gør biblioteker vores liv rigere?

Periode: Foråret 2024 – efteråret 2025

Om projektet

Mange borgere giver udtryk for, at de er glade for bibliotekets tilbud. Det fortæller noget om, at fællesskabet og glæden ved aktiviteterne bidrager til deres trivsel. Vi mangler dog kvalificeret viden om, hvordan og hvorfor bibliotekets tilbud har betydning for brugernes trivsel.

Det 2-årige undersøgelsesprojekt er designet til at kaste lys over denne viden ved at anvende kvalificeret trivselsvidenskab på bibliotekerne i Randers, Viborg og Holstebro. Målet med projektet at få kvalificeret indsigt i, hvordan og hvorfor borgerne oplever, at de får øget trivsel ved at besøge biblioteket.

Målgruppe:

Voksne biblioteksbrugere og ansatte fra de tre deltagende biblioteker.
Brugerne deltager i aktiviteter, der skal fremme deres trivsel. De ansatte får ny viden og i at lave aktiviteter, der fremmer trivsel.

Aktiviteter:

De ansatte deltager i et læringsforløb med forskningsbaseret viden om trivsel, så de klædt på til at bruge trivselsfremmende elementer i aktiviteter. Bibliotekerne i Randers, Viborg og Holstebro arrangerer 45 aktiviteter med fokus på at fremme borgernes trivsel.

Varighed:

Projektet forløber fra foråret 2024 til efteråret 2025.

Samarbejdspartnere og støtte

Projektet er finansieret med midler fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Projektorganisering og kontakt

Projektejer: Randers Bibliotek

Projektdeltagere: Repræsentanter fra bibliotekerne i Randers, Viborg og Holstebro.

Projektleder:

Mai Kordelin Paulsen: mkp@randersbib.dk / tlf. 87 10 68 37

Resultater

Du kan læse rapporten, hvor vi præsenterer projektets resultater til december 2025, når undersøgelsen er afsluttet