Retsinformation.dk

Retsinformation

Adgang
Fri adgang
Gældende dansk lovgivning

Retsinformation finder du gældende dansk lovgivning. Retsinformation er statens juridiske informationssystem, der giver adgang til alle love, bekendtgørelser, cirkulærer m.m. samt til Folketingets dokumenter.

Når du søger på en lov, får du både vist gældende love samt historiske love. Der kan søges samlet i alle databaserne eller enkeltvis i Lovtidende, Ministerialtidende, danske love eller de enkelte ministerier. Der kan søges på præcis lovtitel eller populærtitel f.eks. "serviceloven".

Retsinformation anbefales til dig, der:

  • er studerende, selvstændig eller arbejder i den offentlige forvaltning og har brug for at finde aktuel dansk lovgivning indenfor dit arbejdsområde.
  • er studerende og skal skrive opgave og vil bruge lovtekster som baggrundsviden eller til at vise aktuelle og historiske samfundstendenser
  • er samfundsengageret og interesserer dig for jura og dansk politik.

Vejledning

  1. Indgang til Retsinformation
  2. Søg i "Danske love" og få en oversigt over alle gældende hovedlove og lovbekendtgørelser.
  3. Søg på enkeltlove i "Populærtitler"  eller få vist en samlet oversigt over alle love. Her finder du f.eks. Adoptionsloven, Arbejdsmiljøloven eller Børnebidragsloven.