Reglement

Reglement

Enhver er velkommen på bibliotekerne og i bogbussen i Randers Kommune, hvor alle gratis kan låne bøger, film, musik med mere. Du er velkommen til at læse avisen, bruge internettet, skrive opgave eller bruge biblioteket som mødested.

Reglement

Oprettelse og låneret
Du skal oprettes som låner på Randers Bibliotek, før du kan låne på biblioteket. Du kan oprette dig med NemID (hvis du er over 18 år) eller ved personligt fremmøde. Læs mere og opret dig som bruger her

Du bruger dit sundhedskort og din pinkode til at låne med, til at komme ind på de Åbne Biblioteker, til at logge ind på online tjenester. Du må låne med dit eget sundhedskort, men i særlige tilfælde kan du give en anden fuldmagt til at låne i dit navn.

Du kan frit låne hvad du vil, biblioteket kan dog sætte begrænsninger på udlån af nogle ting. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for dig, hvis du ikke har et sundhedskort eller har fast adresse uden for Danmark.

Under 18 år
Børn og unge under 18 år kan oprettes som lånere.
Oprettelse kan ske på biblioteket. Her kræver det, at en fysisk blanket udfyldes, underskrives og afleveres.
Oprettelse kan også ske digitalt. Se nærmere her.
Hvis I ikke ønsker, at barnet skal bruge sundhedskortet som legitimation ved lån, kan vi udstede et lånerkort i stedet.

Lån
Lånetiden er normalt på 28 dage, men vær opmærksom på, at visse udlån har kortere lånetid. Du kan se afleveringsdatoen på din udlånskvittering, når du logger ind på randersbib.dk, i vores app "Biblioteket" eller på vores udlånsautomater. Her kan du også forlænge lånetiden. Du kan forny dine lån, hvis materialet ikke er reserveret af en anden låner. Du kan maks. forny dine lån fire gange, tidligst syv dage før afleveringsfristen.

Stop for lån
Du kan ikke låne, hvis du skylder 200 kr. eller mere.

Gebyrer
Afleverer du for sent, skal du betale et gebyr efter de gældende takster. Gebyrer skal betales inden for 14 dage. Læs om gebyrer her.

Mistet sundhedskort
Mister du dit sundhedskort, skal du straks meddele det til biblioteket, så vi kan spærre for udlån og forhindre misbrug.

Erstatning
Du er ansvarlig for det, der er lånt med dit eller dit barns sundhedskort, og du skal betale gebyrer og evt. erstatning, hvis tingene ikke afleveres.

Hvis du har betalt erstatning for bortkommet materiale, kan du inden for seks måneder få pengene tilbage, hvis du afleverer materialet og anmoder om tilbagebetaling. Randers Bibliotek er ikke ansvarlig for skader, der opstår på dit eget udstyr i forbindelse med dine lån.

Hensyn til andre
Vi forventer, at alle viser hensyn til hinanden på biblioteket og følger anvisningerne fra personalet. Gør du ikke det, kan du i en periode blive udelukket fra biblioteket.

Åbne Biblioteker
Når du er oprettet som låner på Randers Bibliotek, har du adgang til vores filialer også udenfor den bemandede åbningstid. Her lukker du dig ind med sundhedskort og pinkode. Overholder du ikke reglerne og henstillinger fra personalet, kan din adgang blive inddraget. Tyverialarmen er aktiv uden for bibliotekets åbningstid, og derfor skal alle forlade biblioteket ved lukketid. Vinduer og yderdøre må ikke stå åbne i den ubemandede åbningstid. Der er videoovervågning, og vi behandler optagelserne efter gældende lovgivning.