Bliv bruger

Bliv bruger

For at benytte biblioteket som låner, skal du først registreres hos os.

Det sker ved, at du enten møder personligt op på et af bibliotekerne eller i bogbussen og tager dit sundhedskort med.

Bliv bruger

Du kan tilmelde dig som bruger, ved at benytte MitID

Ved registreringen får du en personlig pinkode, som du skal bruge sammen med sundhedskortet.

Indmeldelse for børn og unge under 18 år
Alle kan blive meldt ind som låner ved biblioteket, men for brugere under 18 år skal vi have en underskrevet tilladelse fra forældre eller værge. Den kan du enten aflevere på dit lokale bibliotek eller udfylde online.

Indmeld dit barn via dit MitID

For at kunne låne kan barnet vælge at bruge enten sit sundhedskort eller bibliotekets plastlånerkort, som benyttes sammen med en selvvalgt PIN-kode på 4 tal. Ønskes bibliotekets plastlånerkort, kan dette udleveres på bibliotekerne i betjent åbningstid, hvor det bliver koblet på barnets CPR-nr.

Oprettelse på biblioteket
Forældre eller værge skal udfylde en indmeldelsesblanket til børnelånere, som skal afleveres på biblioteket i den betjente åbningstid. Alle felter bedes udfyldt.

Når blanketten er udfyldt og afleveret på biblioteket, opretter vi barnet med det samme, og giver gerne en kort introduktion til brugen af biblioteket.

Efter registreringen har du disse muligheder:

Låne bøger m.v
Du kan frit låne bøger, film, musik og spil med hjem, men der er dog begrænsninger på nogle typer lån.

Adgang til "Min konto" på hjemmesiden
Her har du adgang til din lånerstatus, hvor du kan se, hvad du har lånt og hvornår det skal afleveres. Du kan også forny dine lån.

Digitale tilbud
Du har adgang til vores digitale tilbud, dog kun hvis du bor i Randers Kommune.

App'en Biblioteket
Du kan hente vores app og bruge alle de smarte funktioner i den.

Nøgle til åbne biblioteker
Endelig får du adgang i den ubemandede åbningstid til vores tre filialer (Dronningborg, Kristrup og Langå), hvor der er ekstra lang åbningstid (kl. 06-22).

Bogbussen
Du kan naturligvis også besøge bibliotekets Bogbus. Læs mere om bogbussens her.

Andre former for indmeldelse
Download indmeldelsesblanket for institutioner herunder.