Persondata politik

Persondata politik

Hvad ved vi om dig på biblioteket, og hvad bruger vi oplysningerne til? 

Persondatapolitik

På Randers Bibliotek sætter vi din ret til privatliv og beskyttelse af dine persondata højt, og vi lever op til EU’s regler om persondatabeskyttelse gældende fra den 25. maj 2018. Vi er en del af Randers Kommune og kommunens databeskyttelsespolitik gælder naturligvis også hos os. Nedenstående persondatapolitik giver dig svar på, hvilke data biblioteket gemmer om dig, og hvad vi bruger oplysningerne til.

Registrering og lån
Når du låner materialer, registreres det i din profil i Cicero, der er vores administrative system leveret af Systematic AS. Alle danske kommuner anvender Cicero.
Her lagrer biblioteket oplysninger, der gør, at du kan logge ind på bibliotekets hjemmeside, bruge udlånsautomater, få adgang til filialer uden personale, bruge bibliotekets digitale tjenester m.m.
Oplysningerne bruges også til at sende påmindelser til dig om hjemkomne reserveringer og afleveringsfrister. 
Alle de oplysninger biblioteket har om dig om dine lån slettes efter faste retningslinjer i henhold til bibliotekslovens bestemmelser.

Når du logger ind som låner på Randersbib.dk, kan du se og ændre en del af de personlige informationer, vi har om dig. Du kan f.eks. selv ændre mailadresse, telefonnummer og pinkode. Informationerne lagres på sikrede datacentre i EU, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside, udlånsautomater m.v. foregår via krypterede linjer.

Din registrering hos os er alene knyttet til Randers Bibliotek. Det betyder, at vi ikke har adgang til en eventuel registrering, du har lavet som biblioteksbruger i en anden kommune eller på en af byens folkeskoler, der også bruger systemet. Det er en del af din sikkerhed, at der kun er adgang til dine persondata, der hvor du har afgivet dem.

Nedenfor kan du se hvilke oplysninger, der er anført om dig i Cicero.

 • Lånernummer – er et tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.
  CPR-nummer – henter din adresse fra CPR-registret og opdaterer automatisk, hvis du flytter. Skal bruges til at låne materialer.
 • Fraværsperiode - en periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer (f.eks. i ferieperioder) Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.
 • Navn - dit navn, som det står på dit sundhedskort.
 • Fødselsdato - bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.
 • C/o navn og adresse - aktuel kontaktadresse.
 • Telefon - her kan angives flere telefoner, både fastnet, mobil og mobil til notifikationer, det mobilnummer hvor til der sendes notifikationer om reserveringer og afleveringsfrist.
 • Mobilnummer til notifikationer kan ændres via hjemmeside.
 • E-mail og E-mail til notifikationer - E-mail (notif.) bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail til notifikationer kan ændres via hjemmeside.
 • Blokeret d. - dato for aktivering af blokering.
 • Blokeringsårsag - Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er stjålet.
 • Lånergruppe - har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.
 • Tilhørsfilial - er det sted, du oftest vil hente reserverede materialer. Afhentningssted kan du ændre ved at logge ind på randersbib.dk
 • Kommunenr. - er din bopælskommune og anvendes til statistik og angiver, om du har ret til at bruge vores digitale tjenester som f.eks. Filmstriben og Ereolen.
 • Foretrukket sprog – (dansk eller engelsk).
 • Lånerid - her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. F.eks. sundhedskort eller lånerkort. PIN-koden er altid anonymiseret.
 • Intern note - kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, hvis du har mistet dit lånerkort.
 • Note til låner - udskrives på de "opgørelse af mellemværender", der sendes i forbindelse med manglende aflevering af materialer.
 • Udlån - dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.
 • Reserveringer - oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.
 • Mellemværende - viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet.
 • Beskeder - er en oversigt over afsendte SMS og E-mails. Beskedens indhold slettes efter 30 dage, men oversigten over, at der har været sendt en besked bevares.

Børn og unge
Alle under 18 år, der ønsker at bruge biblioteket, skal registreres med denne blanket.
Blanketten printes, underskrives og scannes til opbevaring i Randers Kommunes digitale dokumenthåndteringssystem SBsys. På blanketten registreres cpr, navn og kontaktoplysninger på den forælder eller værge, der over for biblioteket indestår for barnet.

Digitale samlinger
Randers Bibliotek har en række digitale tilbud, fx eReolen og Filmstriben, som kan tilgås i henhold til aftaler med tredjeparter. Vi registrerer og videregiver oplysninger om din brug af det digitale indhold i henhold til disse aftaler. Der er indgået databehandleraftaler med alle disse tredjeparter. Bibliotekerne i Danmark samarbejder om disse løsninger gennem Danskernes digitale Bibliotek.

Hjemmesiden
Vi bruger cookies på randersbib.dk. Cookies bruges til at følge, hvordan siderne på randersbib.dk anvendes, til at forbedre opbygningen af hjemmesiden og til at afvikle driften af hjemmesiden. 
Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke.
Hvis du gerne vil læse mere om cookies og få anvisninger på hvordan du f.eks. sletter cookies, så læs med her http://minecookies.org/cookiehandtering/
Du kan helt forhindre lagring af cookies ved at installere dette værktøj til din browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Billetter
Hvis du ønsker at deltage i vores arrangementer, behandler vi personoplysninger som led i billetkøb, herunder dit navn, din e-mail, din adresse og din betalingsform. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og slettes automatisk.
Vi anvender et billetsystem fra Place2Book, som alene får overladt dine personoplysninger som databehandler for Randers Bibliotek. I forbindelse med betaling videregiver vi nødvendige personoplysninger for, at betalingen kan gennemføres.

Foto og video
Vi optager lejlighedsvis foto og video på biblioteket og ved arrangementer, og du kan derfor indgå i optagelserne, hvis du opholder dig disse steder.
Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvorimod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller deres forældre).
Biblioteket følger datatilsynets anvisninger på området. Samtykkeerklæringer afgivet i denne forbindelse opbevares i Randers Kommunes digitale dokumenthåndteringssystem SBsys.

Nyhedsbreve
Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve, beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mail adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål. Vi bruger MailChimp som tredjepart, som alene får overladt de nævnte personoplysninger.

SMS
Hvis du ønsker at modtage sms om reservering, afleveringsfrist, arrangementer, bogbusdrift m.m. kan du tilmelde dig denne tjeneste. Udsendelsen af sms’er og lagring af telefonnumre varetages af leverandøren Computopic.

Tavshedspligt
Bibliotekernes personale har tavshedspligt, når det gælder din brug af bibliotekerne. Det gælder såvel dine lån, reserveringer og bestillinger fra andre biblioteker. For at sikre mod misbrug, er det kun dig, der kan bruge dit sundhedskort eller lånerkort på bibliotekerne.

Videoovervågning
I forbindelse med fysisk besøg på vores biblioteker benytter vi videoovervågning af sikkerhedsmæssige hensyn og i overensstemmelse med Lov om tv-overvågning.

Databehandleraftaler
Der er indgået databehandleraftaler med alle leverandører, der leverer systemer til biblioteket. Aftalerne og årlige opfølgninger heraf sikrer, at disse leverandører overholder gældende lovgivning omkring databeskyttelse.

Indsigt og spørgsmål
Du kan anmode biblioteket om indsigt i, hvilke persondata, der gemmes om dig i vores systemer. Har du specifikke spørgsmål til, eller ønsker du at klage over, bibliotekets håndtering af persondata, kan du kontakte os på hovedbiblioteket@randersbib.dk eller rette henvendelse til kommunens ansvarlige på området, Data Protection Officer (DPO), DPO@randers.dk .

 

Randers Bibliotek, oktober 2019.