CSR-certificering

CSR-certificering til Randers Bibliotek

Randers Bibliotek har modtaget Randers Kommunes CSR-certificering.

Randers Bibliotek er CSR certificeret
CSR (Corporate Social Responsibility)
...handler om virksomheders og organisationers samfundsansvar. Randers Kommunes CSR-certificering anerkender Randers Bibliotek som en organisation, der gør en særlig indsats for at sikre et mere rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked, hvor alle får mulighed for at bidrage efter evne. Det sker fx ved, at vi stiller særlige beskæftigelsesmuligheder til rådighed for sårbare eller ledige med skånehensyn.

CSR-certificeringen, som Randers Kommunes beskæftigelsesudvalg står bag, har eksisteret siden 2017. CSR-certificeringen har til formål at synliggøre og anerkende de virksomheder, der gør en stor forskel i forhold til social ansvarlighed og det rummelige arbejdsmarked ved at åbne døren for mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Motivationen for at anerkende Randers Bibliotek med CSR-certifikatet er bl.a. bibliotekets langvarige historik på CSR-området, viljen til at sikre mangfoldighed og demonstrere social ansvarlighed og evnen til at vende medarbejderes diagnoser om til en fordel i det arbejde, de udfører.

Randers Bibliotek er en institution, der prioriterer CSR-arbejdet. Vi tilbyder talrige beskæftigelsesmuligheder til medarbejdere, hvor arbejdspladsen og den enkeltes behov skal afstemmes efter medarbejdernes arbejdsevner i højere grad end det er nødvendigt i ordinære ansættelser. Vi evner at fastholde medarbejdere og skabe gode, trygge rammer for, at de kan indgå meningsfuldt og på lige fod med ’ordinært’ ansatte i medarbejdergruppen. 

Randers Bibliotek har et stort fokus på social ansvarlighed og tager sit ansvar som rummelig, mangfoldig og ansvarsfuld arbejdsplads på sig gennem en række forskellige beskæftigelsesmuligheder, bl.a.: 

  • Praktik og aktiveringsforløb
  • Jobprøvning
  • Skolepraktik
  • Løntilskud
  • Samfundstjeneste
  • Studiepraktik
  • Mentorordning
  • §6-tilbud
  • Frivillighed
  • Beskæftigelsestilbud for handicappede 

og meget, meget andet.

Ønsker du at høre mere om CSR-arbejdet på Randers Bibliotek, så kontakt Henrik Gadegaard på tlf. 20 59 28 18 eller email: hg@randersbib.dk.