Lektørudtalelse

Forfatter: Per Månson

Kort om bogen

Lækker bog for alle rovfugleentusiaster med masser af fotos fra europæiske topfotografer og beskrivelser af alle europæiske rovfugle

Beskrivelse

Bogen indledes med en læsevejledning, en liste over fagudtryk, en kort beskrivelse af rovfuglenes liv, en grundig topografi samt bestemmelsesnøgler ud fra fuglenes silhuetter. For hver art forklares betydningen af det latinske navn, artens jizz - fremtoning og adfærd - forekomst, varianter, forvekslingsmuligheder, træk og biologi. Alt er gennemillustreret med mange fotos. Bogen afsluttes med en bibliografi over bøger, databaser og internet-links

Vurdering

Det er en meget lækker og informativ bog, der ikke mindst vinder på de mange fremragende fotografier taget både af forfatteren, Lars Gejl, selv og af en række topkolleger fra forskellige europæiske lande. Beskrivelserne er på et højt - men samtidig pædagogisk - niveau, der gør bogen meget anvendelig som feltguide

Andre bøger om samme emne

Nærmeste parallel er Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, der dels dækker et større område og har mere indledende tekst om bl.a. trusler mod rovfuglene, men har færre fotos og lidt kortere artsbeskrivelser. For de danske arter er Rovfuglene i Danmark grundigere, men med færre fotos og til gengæld en del tegninger til bestemmelse. Det er dog kun Gejls bog, der har de vigtige silhuetter