Lektørudtalelse

Forfatter: Inger Nygaard Kaad

Kort om bogen

12 danske præster fortæller om deres favorittekst fra Bibelen. For voksne læsere med interesse for kristendom/bibeltekster

Beskrivelse

Bogen indledes med et forord af astrofysikeren Anja C. Andersen. Derefter følger de 12 præsters fortællinger om bibelteksterne. De 12 indlæg er bygget op på den måde, at der på venstre side af et opslag er et sort/hvidt portræt af præsten, og på højre side er den udvalgte bibeltekst. Derefter følger præstens fortælling/udlægning/analyse af teksten. Der indgår både tekster fra Det Nye og Det Gamle Testamente. Fortællingerne om teksterne har vidt forskellige udgangspunkter fra det meget personlige fx marathonløb, skilsmisse og død til politik og selvfølgelig teologi. Til sidst i bogen er der et kort afsnit om hver præst

Vurdering

Bogen er smuk og lækkert sat op. I og med det er 12 meget forskellige bidragsydere, er der stor forskel på skrivestil og tilgængelighed. Bogens indledning af en astrofysiker åbner op for læsere, der måske ikke er så kristne. Flere af teksterne har også almenmenneskelig appel, men andre kræver større teologisk interesse og/eller viden

Andre bøger om samme emne

 Guldkorn (1. tekstrække) indeholder også forskellige bidragsyderes fortællinger om bibeltekster - dog specifikt til 1. tekstrække