Lektørudtalelse

Forfatter: Kresten Søe Christensen

Kort om bogen

Lige som Danmark blev Norge taget på sengen 9. april. Men i modsætning til Danmark gav Norges geografi og beslutsomme modstand i Oslofjorden kongefamilien mulighed for flugt. For historieinteresserede

Beskrivelse

Da den tyske krydser Blücher blev sænket i Oslofjorden om morgenen 9. april 1940 brast Hitlers plan om en hurtig indtagelse af Norge. Haakon VII greb muligheden for flugt. Snart begyndte et dramatisk kapløb, hvor kongen og regeringen under skarp forfølgelse af tyske faldskærmsjægere og bombefly undslap til England. Under flugten foregik et dramatisk mellemspil mellem kongen, tyskerne og den vankelmodige regering, der var tilbøjelig til at indgå en forhandlingsløsning. Men kongen nægtede at bøje sig for de tyske trusler, sagde nej til en løsning som i Danmark og blev herved ikon for modstandskampen. Af forfatteren også: Scharnhorst

Vurdering

Et norsk epos i form af en medrivende historie, der desværre devalueres meget af en ukvalificeret bearbejdelse af det norske forlæg. Bogen præges af en utilstrækkelig viden mht. danske militære termer, og der ses norske ord som fx stationsmester, havbårne, hjulrytter (cyklist) og umiddelbar (for pludselig). Yderligere ses faktuelle fejl, ikke oversatte rent norske passager og en uheldig heroiserende tilgang med stedvis tendens til egenslutninger og indignerede kommentarer. Hertil kommer tilbøjelighed til at vurdere i bakspejlet frem for samtidsrammen. Bogen er filmatiseret 2017

Andre bøger om samme emne

Om besættelsen af Norge afsnit i: Blitzkrig