Lektørudtalelse

Forfatter: Hans-Christian Uth

Kort om bogen

Et overblik over sprogfagenes udvikling og status samt gode råd til videreudvikling af en kommunikativ sprogundervisning. For lærere på ungdomsuddannelserne og på folkeskolens ældste klassetrin

Beskrivelse

Bogens indledning præsenterer baggrunden for den kommunikative tilgang til sprogundervisning, hvorefter den diskuterer målsætninger og læreplaner. Herefter gennemgås fem væsentlige kompetencer: den lingvistiske, den pragmatiske, den diskursive, den strategiske samt den interkulturelle. Dette gøres i selvstændige afsnit, som alle både præsenterer teoretisk baggrund og peger på konkret undervisning. Teksten suppleres af skemaer og oversigter. Bogen afsluttes af en dansksproget læs-mere-liste samt omfattende international litteraturliste

Vurdering

Solid og inspirerende fremstilling af et felt, som ikke tidligere er beskrevet på denne måde

Andre bøger om samme emne

Lignende titel er ikke udkommet det seneste tiår. Bogen udkommer i en ny forlagsserie på 10 bøger, hvor der fokuseres på forskellige fag og på didaktiske aspekter. Titlerne om sprogfag, motivation og historie er udkommet. I 2014 udkom Fremmedsprog i gymnasiet og i 2010 Tysk og fransk fra grundskole til universitet