Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Anvendelse/målgruppe/niveau

Fortrinsvis for lærerstuderende, men også interessant for sprog- og kommunikationsstuderende på universitetsniveau

Beskrivelse

Forfatterne har begge en baggrund som undervisere i danskfaget på VIA University College. Det kræver mere og mere viden om sprog og kommunikation af lærerne for at kunne undervise i sprog og læsning i folkeskolen. Dette er en lærebog for dem. Det er en bog på et relativt højt niveau, den er teoretisk funderet og henviser til mange sprogteoretikere. Den har en bred tilgang til emnet. Dels omhandler den alt om sproget lige fra sprogets lyde, ordenes opbygning, sætningskonstruktionen, men indeholder også afsnit om sprogsyn, teorier om, hvad en tekst er for en størrelse, sprogets kontekster og forskellige former for meningsdannelse. Endelig er der et afsluttende afsnit om dansk som andetsprog. Teksten er fyldt med små opgaver, der knytter sig til de teoretiske afsnit. Fyldig litteraturliste og stikordsregister

Sammenligning

Andre lignende grundbøger er Mosaikker til danskfaget, 2. udg., 2010 og Tornberg: Sprogdidaktik, 2. udg., 2006

Samlet konklusion

Lærebog om sprog og kommunikation for især lærerstuderende