Lektørudtalelse

Forfatter: Hans-Christian Uth

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til lærere og lærerstuderende, skoleledere og -vejledere samt til skolekonsulenter

Beskrivelse

Bogen starter med lidt af et scoop: En oversættelse af John Hatties nøgleartikel "Styrken ved feedback" fra 2007. Så er det teoretiske grundlag lagt for de efterfølgende kapitler om vurdering for læring og læringsledelse. De efterfølgende kapitler sætter fokus på elevernes læringsfællesskaber og på mulighederne for at udbrede vurdering for læring til hele skolen som organisation. Bogens sjette kapitel giver en beskrivelse af læringsstrategier og selvreguleret læring - begreber som konkretiseres og sættes i praksisperspektiv i bogens to afsluttende artikler. Gennem hele bogen fremhæves vigtigheden af formativ - i modsætning til summativ - evaluering. Derfor den konsekvente anvendelse af begrebet "vurderng for læring". De fleste af bogens kapitler rummer oversigter, diagrammer og skemaer, og alle kapitler rummer en omfattende international litteraturliste. Bogen afsluttes af kortfattede biografier over de 11 bidragydere

Sammenligning

I samme forlagsserie udkom tidligere i år Feedback i skolen skrevet af en anden forfattergruppe og struktureret anderledes. Ellers har bibliotekerne fortrinsvis titler om feedback-begrebet i relation til virksomhedsledelse

Samlet konklusion

En meget kompetent og væsentlig udgivelse om nogle af nøglebegreberne i forbindelse med udviklingen af den danske folkeskole