Lektørudtalelse

Forfatter: Karsten Boll

Anvendelse/målgruppe/niveau

Primære målgrupper er lærerstuderende og lærere. Førstnævnte kan få overblik over forskellige metoder til praktisk brug og nye lærere eller lærere, der skal undervise i nyt fag eller fagområde, vil kunne bruge bogen som introduktion og overbliksskaber

Beskrivelse

Bogen indeholder 28 korte artikler om pædagogiske metoder, der er væsentlige i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning. Den er opdelt i 4 hovedafsnit: undervisningsformer og -metoder, arbejdsformer og -metoder, organisationsformer og -metoder samt ledelsesmetoder - og alle artikler er skrevet af kompetente personer, der har deres rod i University Colleges landet over. Afsnittet om arbejdsformer er langt det fyldigste og beskriver over 162 sider emner som læsning og skrivning i fagene, analyse og kildelæsning, problemløsning, ekskursioner, genstande, bevægelse, musik, sang, drama og billeder. Under disse emner beskrives kort læringsstile, mange intelligenser, LP-metoden, cooperative learning etc. Enkelte diagrammer understøtter indholdet. Hvert emne afsluttes med reference til baggrundsstof samt inspiration til videre læsning

Sammenligning

Jeg har ikke set lignende samling siden Ålviks Undervisningslære (85/23), og der er kommet meget til siden da

Samlet konklusion

Oplagt anskaffelse til læreruddannelsen - og lærerbiblioteket på skolerne som opslagsbog samt til bibliotekernes pædagogiske samlinger