Lektørudtalelse

Forfatter: Hans-Christian Uth

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen retter sig mod studerende og praktiserende lærere, som ønsker at fokusere på kønnethedens betydning i undervisning og læremidler. Bogens detaljerede indholdsfortegnelse muliggør interesse- og pluklæsning, men en samlet læsning indbefattende bogens lange indføringskapitel og dens afsluttende strategikapitel vil øge udbyttet

Beskrivelse

Efter en introduktion gives der et omfattende historisk og aktuelt overblik over teorier og tanker om køn. Herefter følger kapitler om de seneste årtiers syn på piger og drenge i skolen, paradokser i kønsopfattelserne samt om mulighederne for at operere med mere end to køn: vildkønnet, stillekønnet, drengepigekønnet, pigedrengekønnet, legekønnet og netværkskønnet. Herefter behandles lærernes kønnethed og valgte aktivitetsformers betydning. De resterende kapitler - udover det afsluttende strategikapitel - beskæftiger sig med køns- og etnicitetsfremstillinger i norske og danske læremidler; desværre er de behandlede eksempler næsten alle 10-15 år gamle. Alle bogens kapitler rummer opsummering og forslag til videre læsning, og bogen afsluttes med en omfattende international referenceliste

Sammenligning

Tidligere på året udkom Åbne og lukkede døre, som gav et kritisk og teoretisk velfunderet blik på kønsblindheden i såvel børneinstitutioner som skoler. Problematikken er desuden tidligere behandlet i Pæne piger og dumme drenge, 2002 og i Køn, etnicitet og skoleliv, 2004

Samlet konklusion

En krævende men teoretisk uhyre velfunderet fremstilling af et forholdsvis upåagtet felt inden for undervisningsforskningen