Lektørudtalelse

Forfatter: Per Drustrup Larsen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Voksne, unge eller store børn, der begynder at interesse sig for insekter, eller voksne, som skal formidle viden om dem, vil være hovedmålgruppen for denne introduktion til 116 danske insekter

Beskrivelse

Forfatteren er kendt fra flere andre naturbøger, så emnet er i gode hænder. Efter korte afsnit om insekter og insektgrupper beskrives 116 udvalgte, danske insekter i foto og tekst med de centrale fakta om insektet - kendetegn, adfærd, biologi og forekomst. Den korte oplysende tekst formidler de basale oplysninger fint. Bogen er med meget lille sats, og den er derfor kun på 91 sider. Bogen indgår sammen med andre bøger i en ny forlagsserie om flora og fauna i den danske natur - indtil videre om: fugle, vilde planter, svampe og fossiler

Sammenligning

Der er tale om en indholdsmæssigt lettere revideret udgave af Gyldendals guide til danske insekter, 2004, på 148 sider, blot med mindre sats, anderledes layout med formindskede fotos, 4 insekter (i stedet for 2 i den tidligere udgave) på hver side i det beskrivende afsnit, og revideret litteraturliste. Den øvrige tekst ser ud til at være den samme. Der er andre og mere omfattende introduktioner til insekter, fx Danmarks insekter, 1999, af Peter Friis Møller, og i litteraturlisten nævnes en "Danmarks insekter" af Ole Jørgensen og Morten DD Hansen, (Gyldendal, 2010), men den er ikke udkommet endnu

Samlet konklusion

Udmærket introduktion til 116 udvalgte danske insekter i en ny udgave af en tidligere bog, men nu på færre sider og med mindre sats og fotos