Lektørudtalelse

Forfatter: Jette Landberg

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig dels til terapeuter, psykologer og andre behandlere, dels til mennesker med almindelig interesse i emnet, da den er letforståelig

Beskrivelse

Forfatteren er psykolog og psykoterapeut og har stor indsigt i, hvordan skamfølelse kan forkrøble et menneske. Hun beskriver de forskellige former for skam, symboliseret ved farver. Den røde skam er den ikke så dybtgående følelse af at have dummet sig, den hvide en dyb kronisk skam, der ofte stammer fra følelsen af forkastelse i barndommen, den sorte er den kulturelle skam, og endelig er den lyserøde en følelse af ikke at slå til i forhold til mediernes billede af et vellykket menneske. I et afsnit beskrives, hvordan man arbejder terapeutisk med at komme over skam, men størstedelen af bogen er en afdækning af, hvad skam er, og hvor den kan stamme fra. Her er således ikke tale om en selvhjælpsbog, men snarere en bog, der kan hjælpe med at afdække uerkendte traumer og følelser, og dermed lukke op for en terapeutisk proces

Sammenligning

Det er en af de første bøger på dansk om skam bortset fra Kjellqvists bog fra 1996 Rødt og hvidt, om skam og skamløshed. Marta Cullberg Weston har skrevet flere bøger om psykologiske emner, hvoraf der er oversat en enkelt til dansk: At kende sig selv, 2007. Hun henviser selv til romaner om emnet bl.a. Alvtegens Skam, 2008

Samlet konklusion

Bogen giver et grundigt og letforståeligt indblik i et psykologisk emne, der har stor betydning for det enkelte menneskes oplevelse af sig selv