Lektørudtalelse

Forfatter: Katja Larsen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Henvender sig til studerende samt professionelle inden for socialt arbejde, så som socialpædagoger, socialrådgivere osv

Beskrivelse

Jørgen Husted er lektor, mag.art. ved Institut for Filosofi ved Aarhus Universitet samt tidligere medlem at Det Etiske Råd. Etik og værdier i socialt arbejde er en grundbog, hvori forfatteren diskuterer den etik og de værdier, som det sociale arbejde bør hvile på. Bogen kommer blandt andet omkring moralsk relativisme, social retfærdighed, selvbestemmelse og fortrolighed. Med denne bog ønsker Husted at gøre socialarbejderen bevidst om de etiske bevæggrunde for arbejdet. Det er en meget grundig bog med en fyldig litteraturliste samt noter

Sammenligning

I en bog som Socialrådgivning og socialt arbejde fra 2009 er der et afsnit om etik og det sociale arbejde

Samlet konklusion

Etik og værdier i socialt arbejde kan meget vel blive en efterspurgt grundbog af studerende. Der gives definitioner samtidig med at etik og værdier i det sociale arbejde diskuteres. En meget grundig indføring i etikken i det sociale arbejde