Lektørudtalelse

Forfatter: Hans Michelsen

De danske byer blomstrede op i 1400-tallet, hvor antallet steg voldsomt. De forskellige forfattere søger at indkredse, hvad det er, der gør byen til noget specielt. Forskningsfeltet er nyt og dette er første udgivelse fra Dansk Center for Byhistorie. Kirken og kirkerne havde stor betydning i middelalderen, og derfor fylder kirke og sogn sammen med beskrivelsen af gilder og identitet naturligvis meget i bogen. Afsnittet om kvinder og mænd i byens rum bringer lidt menneskelighed ind i fremstillingen. Læseren får et glimrende billede af religion og samfund i middelalderen, hvor religionen var en integreret del af hverdagen. Kilderne til perioden er af en sådan standard, at man må benytte sig en del af arkæologien samt udenlandsk parallel forskning. Mange teorier afprøves, som fx teorien om byens kirker som købmandskirker, egentlig beregnet til opbevaring af varer og værdier. Dette skulle forklare kirkerigeligheden i det nordtyske område og Danmark. Byernes styrke over for landet kan forklares ud fra pestens hærgen umiddelbart før: det førte til at ejendom og kapital var koncentreret på færre hænder. Købekraften steg i byen, men der var nu færre mennesker at sælge til og landet forarmedes. Det er en væsentlig forskningspublikation, som dog appellerer til den interesserede amatør