Lektørudtalelse

Forfatter: Kresten Søe Christensen

"Han som udvandrer fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde talrige tilflugtssteder i landene og stor overflod" (Sura 4.99). Dette korancitat i forordet angiver hovedtemaet, som tillægger Jihad-begrebet en ny drejning. Synspunktet bygger på et bredt udvalg af korancitater og disses tolkning på islamiske hjemmesider og i markante skrifter, hvor udvandring formuleres som en religiøst islamisk pligt, der gradvist indebærer en politisk, ideologisk og kulturel overtagelse af de lande, man bosætter sig i. Den eskalerende muslimske befolkningstilvækst i Europa og på verdensplans ses her - frem for terrorismen - som den egentlige bombe under Vesten. Skrækscenariet - dominans via befolkningstilvækst og indvandring - er i bogen ikke et målrettet ønske fra den enkelte indvandrer, snarere en uundgåelig følge af vestlig ligegyldighed i forsvar af egne værdier og den mere og mere fundamentalistiske kontrol og styring af indvandrergruppen som en stat i staten mht. traditionel islamisk sammenkædning af religion og samfund. Kærnepunktet i integrationen er derfor iflg. bogen en accept af Vestens værdier og ikke blot mht. sprog og arbejde. Bogen er et markant indlæg, men bør være repræsenteret på linie med andre synspunkter i en åben integrationsdebat