Lektørudtalelse

Forfatter: Per Drustrup Larsen

Bogens formål er at give børn gode oplevelser ude i naturen og der gives gode råd om at finde vej, overnatningsformer, at lave bål, at lave mad ude i naturen, fiskeri og den nødvendige udrustning. Alt sammen foregår i vildmarken og fjeldet i Norge. Bogens norske oprindelse viser sig klart i naturtyperne og en del af de forskellige aktiviteter ligesom i flere af billederne. Heldigvis er bogen ikke forsøgt omskrevet til danske forhold, for den norske oprindelse betyder ikke så meget for anvendeligheden i Danmark. Dels rejser mange danske familier på oplevelsesture til fjeldet i Norge eller Sverige, og dels kan langt de fleste af rådene bruges i Danmark enten direkte eller som inspiration for gode naturoplevelser. Børnene på bogens mange flotte billeder ser glade ud og hygger sig. Sådan er det, når det skal være vildt, barsk og spændende, og sådan bliver det, hvis bogen anvendes som idégrundlag for familiens, skolens eller institutionens naturture. Bogen supplerer de øvrige vildmarksbøger udmærket, tilføjer noget nyt og vil inspirere meget pga. sin direkte form og de gode illustrationer i form af helsides stemningsfulde naturfotos og instruktive mindre fotos og tegninger. Også de store børn fra 12 år, der sagtens kan læse bogen, vil få lyst til at drage af sted, selv om hovedmålgruppen må være familier og voksne