Lektørudtalelse

Forfatter: Flemming Faarup

Den danske sang er en samling på 117 sange og salmer, folkeviser og viser fra den danske sangskat. Om det er de 117 bedste kan man altid diskutere, men i hvert fald er det et godt valgt bredt udsnit lige fra den første nedskrevne danske sang, "Drømte mig en drøm" til Benny Andersens Svanteviser og "Go' nu nat". Georg Metz har kommenteret sangene, han fortæller deres historie og om deres forfattere og komponister. Han beskriver deres brug og betydning, dels i deres samtid og i vores nutid. Den danske sang bliver således og en slags dansk kulturhistorie. Sanghåndbogen, (1999) er en samling artikler om 250 sange fra Folkehøjskolens sangbog, 17. udgave. Der er en vis grad af overlapning med hensyn til sangtitler, men der er stor forskel på den enkelte artikel, så de kan ikke erstatte hinanden. I Den danske sang er sangen ledsaget af melodistemmen og becifring. Der er tale om en ny udgave af Danmarks sang, (1994). Det er de samme 117 sange, der er tale om, men der er sket en vis redigering af kommentarerne til sangene, det er dog ikke de store ændringer der er tale om