Lektørudtalelse

Forfatter: Else Kristensen

Disse 2 bind er nr. 6 og 7 og de sidste i serien Den anden halvdel af historien, kvindernes historie, der hermed er ført op til vor tid. De øvrige bøger har fortalt om kvinder i oldtidens Rom, Ægypten og Grækenland, i middelalderen i Europa og i det 19. århundrede i Europa. I nærværende bøger om det 20. århundrede er det kvinderne i den vestlige verden, det drejer sig om. Bøgerne er først udkommet i England, og der er stor overvægt af beskrivelser af engelske og især amerikanske kvinders forhold og bedrifter. Kun enkelte steder er der kommentarer, der henviser til danske forhold, og ingen danske kvinder er nævnt i afsnittene "Kvinder og politik", "Berømte kvinder" og "Kvinders præstationer". I tabellen over indførelse af kvinders stemmeret figurerer DK dog på en flot fjerdeplads. Selv om danske forhold ikke er omtalt, kan man sagtens drage paralleller både på tekst- og billedside. Kvindernes entre på de forskellige offentlige scener skildres loyalt, kort og præcist. Bøgerne er bygget over samme læst som de tidligere i serien. Layoutet er godt. Der er luft på siderne, overskuelighed og god overensstemmelse mellem tekst og illustrationer. Interessant læsning, der føjer en vigtig dimension til historien om vor nærmeste fortid. Fint supplement til historieundervisningen i de ældste klasser og projekt/emnearbejde