Lektørudtalelse

Forfatter: Lone Thaarup

Som det vil være bibliotekerne bekendt, blev Davidsen & Lindhardts bog om danskere i krig på Østfronten mødt med stor faghistorisk kritik ved sin fremkomst og efterfølgende trukket tilbage af forlaget. Nu foreligger den så i en revideret udgave, som adskiller sig fra forgængeren på følgende vis: "... er faktuelle fejl i førsteudgavens billedtekster rettet, og enkelte billeder er udskiftet. Billedredaktøren har tilføjet nye, væsentlige oplysninger om de frivillige, danske soldaters indsats på Østfronten og i Danmark. Bogen indeholder fotos, der ikke viser danskere i aktion, men de er medtaget, fordi de skildrer tilværelsen på Østfronten". Selve teksten er således uændret, 10 billeder er udskiftet, mens den store revision ligger i billedteksterne, hvor der er tale om en meget lang række ændringer, præciseringer og omskrivninger. Også den nye udgave har været debatteret i pressen og emnet danskere i tysk krigstjeneste ser således fortsat ud til at være følsomt. Folkebibliotekernes righoldige bestand af litteratur om 2. verdenskrig bør også omfatte beskrivelser af danskere i tysk krigstjeneste og deres skæbne – og her er der en let tilgængelig mulighed for oplysning og indsigt